THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

วิธีการจัดส่ง

1. วิธีการจัดส่งสินค้ามีทั้งหมด 6 แบบ

กรณีหากเลือกการส่งสินค้าแบบบริการจัดส่งของทางบริษัทฯ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีหากเลือกการส่งสินค้าแบบส่งผ่านบริษัทฯขนส่งเก็บเงินปลายทาง ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

Top