THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สำหรับลูกค้าทั่วไป

1. เข้าสู่หน้าเลือกซื้อสินค้า

ทำการเลือกเลือกซื้อสินค้าเข้าตะกร้าสินค้า

2. เข้าสู่หน้ารายการสินค้า

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและคลิกดำเนินการต่อ

3. เข้าสู่ขั้นตอนเลือกวิธีจัดส่ง

เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าและที่อยู่การจัดส่ง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

4. เข้าสู่ขั้นตอนยืนยันการสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นคลิกยืนยันการสั่งซื้อ

5. สั่งซื้อรายการสินค้าเสร็จสิ้น

เมื่อทำการสั่งซื้อรายการสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงข้อความคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์และแจ้งการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ทางอีเมลของท่าน

สำหรับลูกค้าองค์กร

1. เข้าสู่หน้าเลือกซื้อสินค้า

ทำการเลือกเลือกซื้อสินค้าเข้าตะกร้าสินค้า

2. เข้าสู่หน้ารายการสินค้า

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและคลิกดำเนินการต่อ

3. เข้าสู่ขั้นตอนเลือกวิธีจัดส่ง

เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าและที่อยู่การจัดส่ง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

4. เข้าสู่ขั้นตอนยืนยันรายการสั่งซื้อ

กรณีเป็นผู้ใช้หลัก ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากองค์กร เมื่อกดยืนยันแล้วจะมีอีเมล์แจ้งไปที่ admin ของระบบและแจ้งใบสั่งซื้อไปที่อีเมล์ของผู้สั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกยืนยันการสั่งซื้อ

กรณีเป็นผู้ใช้ย่อย ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ใช้หลัก จะมีอีเมล์แจ้งไปยังผู้ใช้หลัก เพื่ออนุมัติหรือยกเลิกใบสั่งซื้อ

กรณีผู้ใช้หลัก ได้รับแจ้งให้อนุมัติการสั่งซื้อ สามารถคลิกลิงค์จากอีเมล์หรือเข้าหน้า ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กดที่ ดูใบสั่งซื้อ แสดงรายการสั่งซื้อและสามารถกรอกหมายเหตุเพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้ย่อยได้

จากนั้นคลิก อนุมัติใบสั่งซื้อ ระบบจะทำการตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนต่อไป หากกด ยกเลิกใบสั่งซื้อ ระบบจะทำการแจ้งยกเลิกใบสั่งซื้อนี้ไปยังผู้ใช้ย่อย สถานะการสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเป็น ยกเลิก ทันทีและไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

5. เข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

เมื่อทำการสั่งซื้อรายการสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้หลักและผู้ใช้ย่อย สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้ที่เมนูย่อย ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

6. เข้าสู่ขั้นตอนประวัติการสั่งซื้อ

ผู้ใช้หลักและผู้ใช้ย่อยสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติรายการสั่งซื้อได้ที่เมนูย่อย ประวัติการสั่งซื้อ

ผู้ใช้หลักและผู้ใช้ย่อยสามารถกดดูใบสั่งซื้อหรือสั่งซื้อสินค้าซ้ำทั้งบิลได้

Top