THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

ดอกเจียร์อลูมีเนียม (Ball Nosed)

GARRYSON (Made in UK)


ดอกเจียร์อลูมีเนียม - Ball Nosed Cone


  TTA460

 • Dimension
  • D x L1 x L2 : 10 x 25 x 70 mm
  • Shank 6 mm
 • 0.02
 • มีสินค้า
 • - +
 • 2,760 .- 2,484 .-
  -10%

  TTA470

 • Dimension
  • D x L1 x L2 : 13 x 30 x 75 mm
  • Shank 6 mm
 • 0.04
 • มีสินค้า
 • - +
 • 2,950 .- 2,655 .-
  -10%

  TTA480

 • Dimension
  • D x L1 x L2 : 16 x 33 x 78 mm
  • Shank 8 mm
 • 0.09
 • มีสินค้า
 • - +
 • 3,300 .- 2,970 .-
  -10%
Top