THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

46 คีมถ่างแหวนชนิดตรงและชนิดงอ

KNIPEX (Made in Germany)


• โลหะหลอมแบบแข็ง
• ปลายแข็งช่วยป้องกันการลื่น
• ตัวคีมและปลายคีม: เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง


  4611A0

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 140mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 3-10mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 0.9mm
 • 0.085
 • มีสินค้า
 • - +
 • 800.-

  4611A1

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 140mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 10-25mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 1.3mm
 • 0.085
 • Back Order
  (รอของ 45-60 วัน)
 • - +
 • 820.-

  4611A2

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 180mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 19-60mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 1.8mm
 • 0.134
 • มีสินค้า
 • - +
 • 870.-

  4611A3

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 210mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 40-100mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 2.3mm
 • 0.22
 • มีสินค้า
 • - +
 • 910.-

  4611A4

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 320mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 85-140mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 3.2mm
 • 0.505
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,600.-

  4621A01

 • • คีมถ่างแหวนปากตรง
  • ความยาว : 125mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 3-10mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 0.9mm
 • 0.085
 • มีสินค้า
 • - +
 • 900.-

  4621A11

 • • คีมถ่างแหวนปากงอ
  • ความยาว : 125mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 10-25mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 1.3mm
 • 0.08
 • Back Order
  (รอของ 45-60 วัน)
 • - +
 • 900.-

  4621A21

 • • คีมถ่างแหวนปากงอ
  • ความยาว : 170mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 19-60mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 1.8mm
 • 0.13
 • Back Order
  (รอของ 45-60 วัน)
 • - +
 • 950.-

  4621A31

 • • คีมถ่างแหวนปากงอ
  • ความยาว : 200mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 40-100mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 2.3mm
 • 0.219
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,000.-

  4621A41

 • • คีมถ่างแหวนปากงอ
  • ความยาว : 300mm
  • ด้ามจับ :  เคลือบด้วยพลาสติกกันลื่น 
  • หุบแหวนได้ขนาด Ø : 85-140mm
  • ขนาดหัวทิป Ø : 3.2mm
 • 0.51
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,750.-
Top