THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

(B) #10210 อีพ็อกซี่ผสมเหล็ก

Devcon (Made in USA)


(B) #10210 อีพ็อกซี่ผสมเหล็ก
(B) #10210 PLASTIC STEEL LIQUID


  10210 (B)

 • • การใช้งาน : อีพ็อกซี่ชนิดเหลวมีเหล็กใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับยึดติดแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  หลังจากการแข็งตัวสามารถทำรู ทำเกลัยวใหม่
  • สีหลังแห้ง : เทา
  • การขาดเมื่อดึงโดยดูความเหนียว : 10,200 ปอนด์/ตารางนิ้ว
  • ค่าความแข็งตัว : 85 Shore D
  • เวลาการดึงออกแม่พิมพ์หล่อ : 10 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาแข็งตัว : 16 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาใช้งาน : 20 นาที
  • อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร : การผสมให้แข็งตัวโดยสมบูรณ์แบบด้วยอีพอกซีชนิดเหลวมียางสังเคราะห์
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 2,062 .- 1,650 .-
  -20%
Top