THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

HSS. Center Drills (60º)

IZAR (Made in Spain)


HSS. Center Drills (60º)


  IZ132011531

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 1.25x3.15x31.50  mm
 • 0.01
 • มีสินค้า
 • - +
 • 230 .- 184 .-
  -20%

  IZ131040022

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 2.50x6.30x45.00 mm
 • 0.01
 • มีสินค้า
 • - +
 • 171 .- 137 .-
  -20%

  IZ131040028

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 3.15x8.00x50.00 mm
 • 0.01
 • มีสินค้า
 • - +
 • 295 .- 236 .-
  -20%

  IZ137043940

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 1/32"x3/32"x1.1/8"
  (No.0)
 • 0.03
 • มีสินค้า
 • - +
 • 280 .- 224 .-
  -20%

  IZ137040054

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 3/64"x1/8"x1.1/4"
  (BS1)
 • 0.04
 • มีสินค้า
 • - +
 • 280 .- 224 .-
  -20%

  IZ137040056

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 5/64"x3/16"x1.7/8"
  (BS2)
 • 0.05
 • มีสินค้า
 • - +
 • 220 .- 176 .-
  -20%

  IZ137040059

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 7/64"x1/4"x2"
  (BS3)
 • 0.1
 • มีสินค้า
 • - +
 • 275 .- 220 .-
  -20%

  IZ137040060

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 1/8"x5/16"x2.1/8"
  (BS4)
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 265 .- 212 .-
  -20%

  IZ137040250

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 3/16"x7/16"x2.3/4"
  (BS5)
 • 0.05
 • มีสินค้า
 • - +
 • 472 .- 378 .-
  -20%

  IZ137040253

 • Dimension
  d1 x d2 x L : 7/32"x1/2"x3"
  (BS6)
 • 0.1
 • มีสินค้า
 • - +
 • 720 .- 576 .-
  -20%

  IZ131040016

 • ดอกเจาะนำศูนย์ 2.00*5.00MM. 
 • 0.05
 • มีสินค้า
 • - +
 • 157 .- 126 .-
  -20%

  IZ131040034

 • ดอกเจาะนำศูนย์ 4.00*10.00MM.
 • 0.05
 • มีสินค้า
 • - +
 • 330 .- 264 .-
  -20%
Top