THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

เอ็นมิลล์บอลโนส คาร์ไบด์ 4 ปาก ชนิด ยาวพิเศษ

GARRYSON (Made in UK)


เอ็นมิลล์บอลโนส คาร์ไบด์ 4 ปาก ชนิด ยาวพิเศษ


  12823620XL

 • Dimension
  D1 x D2 x L1 x L2 : 6 x 6 x 38 x 100 mm
 • 0.05
 • มีสินค้า
 • - +
 • 2,450 .- 2,205 .-
  -10%

  12831500XL

 • Dimension
  D1 x D2 x L1 x L2 : 8 x 8 x 38 x 100 mm
 • 0.1
 • มีสินค้า
 • - +
 • 3,900 .- 3,510 .-
  -10%

  12847240XL

 • Dimension
  D1 x D2 x L1 x L2 : 12 x 12 x 75 x 150 mm
 • 0.15
 • มีสินค้า
 • - +
 • 8,770 .- 7,893 .-
  -10%

  12855120XL

 • Dimension
  D1 x D2 x L1 x L2 : 14 x 14 x 75 x 150 mm
 • 0.3
 • สินค้าหมด
 • - +
 • 11,500 .- 10,350 .-
  -10%

  12870870XL

 • Dimension
  D1 x D2 x L1 x L2 : 18 x 18 x 75 x 150 mm
 • 0.5
 • สินค้าหมด
 • - +
 • 17,800 .- 16,020 .-
  -10%
Top