THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ แกน 6mm (B) Cylinder with end cut

GARRYSON (Made in UK)


ดอกเจียร์คาร์ไบด์ แกน 6mm (B) Cylinder with end cut


  GT1302-6

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 4 x 16 x 50 mm
 • 0.02
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 730 .- 657 .-
  -10%

  GT1402

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 6 x 19 x 50 mm
 • 0.04
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 825 .- 743 .-
  -10%

  GT1502

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 8 x 19 x 65 mm
 • 0.04
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 960 .- 864 .-
  -10%

  GT1602

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 10 x 19 x 65 mm
 • 0.04
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 1,050 .- 945 .-
  -10%

  GT1702

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 12 x 19 x 65 mm
 • 0.06
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 1,430 .- 1,287 .-
  -10%

  GT1702-1

 • STANDARD CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 12 x 25 x 70 mm
 • 0.06
 • Back Order
  (รอของ 4-8 weeks)
 • - +
 • 1,430 .- 1,287 .-
  -10%

  GT1302D-6

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 4 x 16 x 50 mm

 • 0.02
 • มีสินค้า
 • - +
 • 730 .- 657 .-
  -10%

  GT1402D

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 6 x 19 x 50 mm
 • 0.04
 • มีสินค้า
 • - +
 • 825 .- 743 .-
  -10%

  GT1502D

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 8 x 19 x 65 mm
 • 0.04
 • มีสินค้า
 • - +
 • 960 .- 864 .-
  -10%

  GT1602D

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 10 x 19 x 65 mm
 • 0.04
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,050 .- 945 .-
  -10%

  GT1702D

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 12 x 19 x 65 mm
 • 0.06
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,430 .- 1,287 .-
  -10%

  GT1702D-1

 • DOUBLE CUT
  Dimension
  H x L1 x L2 : 12 x 25 x 70 mm
 • 0.06
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,330 .- 1,197 .-
  -10%
Top