THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

ชุดปลั๊กพ่วง RSM 2.0 (10A)

SUNTECH (Made in Thailand)


ชุดปลั๊กพ่วง RSM 2.0 (10A)
• สายไฟได้มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553
• สวิตซ์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058
• การป้องกันกระแสไฟเกินมาตรฐาน IEC60934
เบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟอัตโนมัติ
• มีม่านนิรภัยที่เต้ารับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
• เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549
• เป็นวัตถุไม่ลามไฟ


  A36-000001

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 0.2
 • มีสินค้า
 • - +
 • 450 .- 383 .-
  -15%

  A36-000002

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 0.25
 • มีสินค้า
 • - +
 • 490 .- 417 .-
  -15%

  A36-000003

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 8 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 0.38
 • มีสินค้า
 • - +
 • 585 .- 497 .-
  -15%

  A36-000004

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 10 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 625 .- 531 .-
  -15%

  A36-000005

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 15 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 0.75
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,200 .- 1,020 .-
  -15%

  A36-000006

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 20 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 1
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,300 .- 1,105 .-
  -15%

  A36-000007

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 25 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 1.25
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,400 .- 1,190 .-
  -15%

  A36-000008

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 30 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.0 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 2,200 วัตต์
 • 1.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,650 .- 1,403 .-
  -15%
Top