THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

ชุดปลั๊กพ่วง RSM 2.0 (16A)

SUNTECH (Made in Thailand)


ชุดปลั๊กพ่วง RSM 2.0 (16A)
• สายไฟได้มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553
• สวิตซ์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058
• การป้องกันกระแสไฟเกินมาตรฐาน IEC60934
เบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟอัตโนมัติ
• มีม่านนิรภัยที่เต้ารับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
• เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549
• เป็นวัตถุไม่ลามไฟ


  A36-000009

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 0.2
 • มีสินค้า
 • - +
 • 480 .- 408 .-
  -15%

  A36-000010

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 0.25
 • มีสินค้า
 • - +
 • 540 .- 459 .-
  -15%

  A36-000011

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 8 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 0.38
 • มีสินค้า
 • - +
 • 660 .- 561 .-
  -15%

  A36-000012

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 10 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 715 .- 608 .-
  -15%

  A36-000013

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 15 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 0.75
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,330 .- 1,131 .-
  -15%

  A36-000014

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 20 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 1
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,470 .- 1,250 .-
  -15%

  A36-000015

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 25 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 1.25
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,600 .- 1,360 .-
  -15%

  A36-000016

 • • ชุดปลั๊กพ่วง 10A
  • ความยาวสายไฟ : 30 เมตร
  • ขนาดสายไฟ : 1.5 Sq.mm
  • รองรับขนาดไฟ : 3,500 วัตต์
 • 1.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 1,900 .- 1,615 .-
  -15%
Top